Er is geen formele procedure vastgelegd op basis waarvan de bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de GGD Gelderland Zuid, afstemt met college, raad of raadscommissies.