Op de volgende wijze vindt afstemming en voorbereiding plaats:

  • Op ambtelijk niveau vindt er veelvuldig afstemming plaats met regiogemeenten binnen de vier PFO's.
  • Vanuit verschillende afdelingen vindt samenwerking plaats met het Gemeenschappelijk Orgaan. De meeste contacten verlopen via de afdelingen Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkelinge en Bestuur & Middelen.
  • De portefeuillehouders worden in hun rol als bestuurder van de gemeente Nijmegen voorbereid op o.a. de vergaderingen van de portefeuilleoverleggen en het Bestuurlijk Overleg. Voorbereiding van de portefeuillehouder in zijn rol als voorzitter van een PFO verloopt via het projectbureau. Nijmegen levert momenteel de secretaris voor het PFO Economie.