Wij nemen in directe zin geen diensten af. De gemeente Nijmegen voert met de overige 17 gemeenten overleg over wonen, mobiliteit, ruimtelijk-economische ontwikkeling en duurzaamheid.

Vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen is er sturing op een subsidierelatie met de Stichting Economic Board, een subsidie die formeel door de gemeente Arnhem wordt verleend. Deze subsidie heeft betrekking op de activiteiten die de Economic Board ontplooit om de economische kracht van de regio Arnhem-Nijmegen te versterken.

Bureau Brussel (2 fte) wordt aangestuurd vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan, personeel is aangesteld bij de gemeente Arnhem.