In de raadskamer regionale samenwerking wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over de samenwerking in regioverband. Ook het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen en de Economic Board komen hier ter sprake.