Binnen de MGR is een agendacommissie, daarmee wordt ieder jaar een jaarplanning opgesteld van documenten die ter informatie of besluitvorming naar de gemeenten/raden gaan. In de bijlage hebben we deze planning door vertaald naar momenten van besluitvorming door het college van Nijmegen, zodat duidelijk is wanneer de raad welk besluit te zien krijgt.