Het bestuur kan ook buiten de vergadering om besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten.