Doel van de gemeente is het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen om daarmee de economische slagkracht van de stad én de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten.