De gemeente Nijmegen neemt geen directe diensten af van de Economic Board. Wel is er vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen een subsidierelatie met de Stichting Economic Board. Deze subsidie heeft betrekking op de activiteiten die de Economic Board ontplooit om de economische kracht van de regio Arnhem-Nijmegen te versterken.