Alle ava -vergadering worden voorbereid door de (ambtelijke) gebiedsontwikkelaar Waalfront. de afdeling Financiën/businesscontrol wordt om advies gevraagd.  Het advies wordt daarna voor besproken met de portefeuille-wethouder (Grondbeleid) en zo nodig de wethouder Financiën) en tenslotte via een voorstel aan het College voorgelegd, die de standpuntbepaling in de AVA vaststelt.