Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over ad hoc informatievoorziening. Er is geen informatieprotocol. Wel wordt de periodieke raadscommissie Waalsprong en Waalfront benut voor periodieke informatievoorziening.