Behoudens de reguliere momenten om, zijn - inzake de afstemming van bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen met raad of raadscommissies -  geen specifieke afspraken gemaakt.