Hierover zijn geen nadere afspraken gemaakt, behoudens de mogelijkheid om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.