Een ambtelijk vertegenwoordiger maakt deel uit van de projectgroep warmtenet.