Aan iedere AVA gaat een in principe openbaar collegebesluit vooraf waarover de Raad geïnformeerd wordt. Bij belangrijke koerswijzigingen zal daar ons college de raad zonder meer goed informeren en om goedkeuring vragen. Het staat de raad(commissies) daarnaast uiteraard vrij de Nijmeegse bestuurder te vragen naar de voortgang cq belangrijke issues.