Afdelingen Financiën en Veiligheid adviseren het College van B&W ten aanzien van de zienswijze op de conceptbegroting en de ontwerpjaarrekening van de Veiligheidsregio. Afdeling Veiligheid adviseert de portefeuillehouder en het College van B&W met betrekking tot brandweerzorg en rampen- en crisisbeheersing. Indien nodig, informeert het College van B&W de gemeenteraad of stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen in te brengen.