Hierover zijn geen specifieke afspraken. Generiek is in de Wet Veiligheidsregio's vastgelegd dat de burgemeester zijn gemeente in het bestuur van de veiligheidsregio vertegenwoordigt en daarover verantwoording aflegt in zijn eigen gemeenteraad.