Binnen de ambtelijke organisatie is de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling inhoudelijk betrokken; deze afdeling verzorgt ook de vertegenwoordiging in het ambtelijk accounthoudersoverleg dat de bestuurlijke vergaderingen voorbereidt. Waar nodig vindt inhoudelijke afstemming plaats met overige afdelingen. Ambtelijke accounthouder betrekt hierbij nadrukkelijk de businesscontroller. De ambtelijk accounthouder informeert de portefeuillehouder.