Er is geen informatieprotocol. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn de lijnen kort, met relatief snel opeenvolgende DB-vergaderingen en goede verbinding tussen de Parkdirecteur naar de bestuurders, dit in tegenstelling tot veel andere GR's waar de afstand tussen uitvoerders en bestuur groot kan zijn.
Overigens kunnen de bestuurders te allen tijde de Parkorganisatie vragen om informatie, zoals opgenomen in de GR.