Verbonden partijen

BV Land over de Waal

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

zie 'algemene informatie'

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

zie 'algemene informatie'

Reglementen

zie 'algemene informatie'

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

zie 'algemene informatie'

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47