Verbonden partijen

BV Land over de Waal

Algemene informatie

Oorspronkelijk was deze verbonden partij de commanditaire vennoot van de CV GEM Waalsprong Beheer B.V. Op 10 november 2015 heeft het College besloten de GEM Waalsprong te ontbinden. De activiteiten zijn overgegaan naar de gemeente Nijmegen.  
Land over de Waal BV - de gemeente is enig aandeelhouder - is destijds niet ontbonden omdat deze mogelijk in de toekomst voor andere activiteiten kan worden gebruikt. Het in stand houden is voordeliger dan het opnieuw laten oprichten van een nieuwe BV.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47