Waalfront B.V, is opgericht op 13 juli 2010. Deze vennootschap is specifiek opgericht om als commanditair vennoot deel te nemen in Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV. De onderneming voert geen andere taken en activiteiten uit dan enkel als commanditair vennoot deelnemen in Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV.

De werkzaamheden waarvoor Waalfront BV is opgericht bevinden zich in de aanloop fase, voor verdere informatie ivm voortgang verwijzen wij u naar de VGP (voortgangsrapportage grote projecten).