Ieder jaar stelt de ODRN een jaarplanning op van documenten die ter informatie of besluitvorming naar de gemeenteraden gaan, dit conform de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomst. Intern wordt de jaarplanning van ODRN door vertaald naar momenten van besluitvorming door het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, dit zodat duidelijk is wanneer de raad welk besluit dient te nemen en/of over de genomen besluiten geïnformeerd wordt.