Er is sprake van een actieve informatieplicht. (statuten, artikel 7, lid 8)