Besluitvorming wordt voorbereid en besproken in de raadscommissie regionale samenwerking