Er zijn geen afspraken  vastgelegd over ad hoc informatievoorziening. In dergelijke situaties worden gewoonlijk extra bestuurlijke overleggen en extra voorbereidende ambtelijke overleggen ingepland en wordt gebruik gemaakt van mailuitwisseling met extra informatie.