In de Dienstverleningsovereenkomst is onder andere geregeld dat dhr. E. Top de coördinator is voor Nijmegen. Hij verzorgt in alle gevallen (dus ook de ad hoc-situaties) de informatievoorziening zowel richting de bestuurders van de GR (en daarmee ook naar de Nijmeegse vertegenwoordigers in het AB en DB) alswel richting de portefeuillewethouder (en het Nijmeegse College).