In zijn algemeenheid is in artikel 20 van de GR bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur een informatie- en verantwoordingsplicht hebben aan het algemeen bestuur. En artikel 21 bepaalt dat de leden van het algemeen bestuur een informatie- en verantwoordingsplicht hebben aan de betreffende raad (van de deelnemende gemeente). Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over afstemming.