Verbonden partijen

Vrij

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Reglementen

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47