In deze paragraaf geven we een toelichting op:

Taken en bevoegdheden

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Reglementen

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden