Bestuur
Het Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 bestuurders. Het bestuur kiest het aantal bestuurders. Drie bestuurders vanuit de deelnemende gemeenten (Nijmegen, één uit Oost en één uit West Rijk van Nijmegen), één bestuurder wordt benoemd door de directie van Rabobank Rijk van Nijmegen, één bestuurder vanuit een kennisinstelling, één bestuurder vanuit de MKB ondernemers en één bestuurder vanuit de groot zakelijke ondernemers. Voor de gemeente Nijmegen is de wethouder Economie (Monique Esselbrugge - 2018) door het college van burgemeester en wethouders benoemd als bestuurder.

Op 10 juli 2018 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. Tot juli 2018 zaten er alleen partijen in het dagelijks bestuur die ook bijdragen aan de financiering van de stichting (Rabobank en deelnemende gemeenten). Nu is er voor gekozen om het bestuur in lijn met de triple helix samen te stellen, waarmee ook andere partijen deel kunnen nemen in het bestuur.

Programmabureau, directeur en ondersteuningsorganisatie
Het programmabureau is een belangrijke spil in de beweging RvN@. Het bestuur benoemd een directeur van het programmabureau. De directeur van het programma bureau heeft volmacht tot vertegenwoordiging van de stichting.

Raad van Advies
Het Bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies. Naast de aangesloten gemeenten en de twee Rabobanken bestaat de Raad van Advies  verder uit vertegenwoordigers uit Zorg, Wonen, Onderwijs, Ondernemers en Jongeren.

Bouwteam en achterban Bestuur en Raad van Advies
Rondom het Bestuur en de Raad van Advies is een achterban actief om op uitvoeringsniveau verbindingen te leggen en uitvoering te realiseren. Dit wordt het Bouwteam genoemd en het draagt bij aan het realiseren van het jaarplan en legt verbindingen tussen (opschaalbare) initiatieven en de beweging RvN@. De directeur van het programmabureau organiseert tenminste zes maal per jaar bijeenkomsten voor dit Bouwteam. Vanuit de gemeente Nijmegen is er een ambtelijke vertegenwoordiging in dit Bouwteam.