Begroting

De aandeelhouders hebben geen bevoegdheid bij het vaststellen van de begroting.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

De directie stuurt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar het jaarverslag, jaarrekening en de winstbestemming aan de aandeelhouders.
Over de begrotingstukken, risicomanagement en de vorm en inhoud van de verantwoordingsstukken is niets nader afgesproken.

Risicomanagement

Er is veel aandacht uitgegaan naar het optimaliseren van de bedrijfsvoering binnen Leisurelands. Hierbij is het uitgangspunt dat de organisatie weerbaarder is tegen de effecten van het huidige economische klimaat. Het beleggingsmandaat is in 2009 en begin 2010 aangepast aan de economische realiteit en heeft een defensief karakter. De gemeente Nijmegen heeft in haar rol als aandeelhouder meer zicht gevraagd en gekregen op het vermogensbeheer.