Ingeval van een AVA spreken de businesscontroller en concernexpert (en waar relevant de beleidsadviseur Openbare Ruimte) de dossiers door en voorzien de wethouder Financiën van advies in de vorm van een concept-collegevoorstel.