In deze paragraaf geven we een toelichting op:

Taken en bevoegdheden

zie 'algemene informatie'

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

zie 'algemene informatie'

Reglementen

zie 'algemene informatie'

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

zie 'algemene informatie'