Agenda en stukken voor een aandeelhoudersvergadering worden ambtelijk voorbereid en met de portefeuillehouder besproken. indien nodig wordt over een Nijmeegs standpunt door het college besloten.