Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Daarnaast kent de Veiligheidsregio een directie, bestaande uit de Algemeen Directeur, de directeur Brandweer, de directeur Regionale Ambulancevoorziening en de Directeur Publieke Gezondheidszorg.

De burgemeester van Nijmegen is voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

De gemeentesecretaris van Nijmegen is coördinerend gemeentesecretaris voor de deelnemende gemeenten en neemt in die hoedanigheid als adviseur deel aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.