Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland Zuid bestaat uit 1 lid namens elke deelnemende gemeente. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk een lid aan (bij voorkeur de portefeuillehouder Publieke Gezondheid). De gemeente Nijmegen wordt vertegenwoordigd door wethouder Portefeuillehouder Zorg & Welzijn.

Lid Algemeen Bestuur (Portefeuillehouder Zorg & Welzijn van Nijmegen, tevens voorzitter)

Elk lid heeft een plaatsvervanger;
Een lid van het Algemeen Bestuur kan niet tevens medewerker zijn in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor de GGD-Gelderland Zuid.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter en minimaal vier andere leden van het Algemeen Bestuur. De leden van het Dagelijks Bestuur worden aangesteld door het Algemeen Bestuur.  Naast Nijmegen vormen de portefeuillehouders van gemeente Wijchen, gemeente Heumen, gemeente Tiel en gemeente West Maas en Waal het Dagelijks Bestuur.

Voorzitter Dagelijks bestuur
De voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur uit de leden van het algemeen bestuur aangewezen. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is de portefeuillehouder Zorg & Welzijn van Nijmegen.