De Euregio Rijn - Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam met 55 lid-organisaties. Hiertoe behoren Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en Kamer van Koophandels uit de grensregio. Voor de Euregio Rijn Waal geldt het Duitse recht (gebaseerd op art. 1, lid 3 van de GR) . De Euregio is gericht op het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking.
De wettelijke basis is het Verdrag van Anholt (1991). Nijmegen betaalt een contributie van € 28.000,-.  

De geografie van de Euregio is als volgt

Met de toevoeging van Düsseldorf is de Euregio Rijn Waal gegroeid naar 4,2 miljoen inwoners, de zetel is gevestigd te Kleef.

Het Doel is de bevordering van de integratie van Europa en het slechten van de nationale grenzen.  Denk daarbij aan het verkleinen en of werkbaar maken van (bijvoorbeeld: sociale, culturele, politieke, institutionele, wettelijke) verschillen, het stimuleren van sociale contacten, het geven van advies aan burgers, bedrijven en organisaties en het vertegenwoordigen van de belangen op nationaal en Europees niveau. (zie ook art. 3 Statuten Euregio Rijn-Waal)

Als Taak geldt het in brede zin bevorderen, ondersteunen en coördineren van de samenwerking van haar leden, waarmee zowel de Europese integratie op integrale beleidsterreinen wordt vormgegeven als wel een bijdrage wordt geleverd aan Nationaal rijks – en provinciaal beleid.
Inwoners , bedrijven en instellingen vinden in de Euregio een samenwerkingsverband dat voor hen samenwerking bevordert, hun belangen behartigt, subsidieadvies verstrekt en aan doelgerichte burgeradvisering een bijdrage levert

Activiteiten:

  • het informeren van belanghebbenden , denk aan het gren(z)(s)Info-punt, op grensoverschrijdende thema’s
  • subsidieadvisering ten einde selectie en priorisering van projecten door te voeren en (mede financiële) haalbaarheid van de projecten aan de voorkant maximaal te garanderen
  • daartoe een visie, strategie en beleid te hanteren gericht op het  ‘totale profiel en DNA’ van de regio op alle relevante maatschappelijke terreinen
  • het bestuurlijk onderhouden van een krachtig en vitaal  internationaal netwerk

Het beleid toetsen aan moderne (regionale) beleidsopvattingen en activiteiten en projecten mede aanjagen die een cross-sectie zijn van alle maatschappelijke relevante thema’. Als nog relevant kunnen de specifieke subsidieprogramma’s op het gebied van INTERREG (interreg V, V-A, KissMe, Digipro en Regional Skills Lab worden genoemd. (zie ook euregio.com , euregio Rijn Waal)
Dit past in de omkeringsgedachte dat regionaal beleid zich niet alleen richt op het opheffen van barrieres vanuit een benadering van weerstand maar juist de regionale synergie en het gezamenlijk potentieel bewust op zoekt; zo is er een sterke complementariteit te verwachten tussen het sterk ingebedde Nederlandse technologie- en innovatiebeleid enerzijds en de krachtige rejuvenations in North Rhein Westfalen en de wederopstanding in het voormalige Duitse Ruhrgebied.