In dit specifiek kader wordt ingegaan op de verbonden partij MGR regio Rijk van Nijmegen (verder te noemen: MGR). De MGR is per 1 juli 2014 opgericht om verder vorm te geven aan de samenwerking in het Rijk van Nijmegen. Ten tijde van het schrijven van dit kader nemen zeven gemeenten deel aan de MGR: Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

1.1. Algemene informatie
Enkele jaren geleden stonden de bestuurders in het Rijk van Nijmegen voor de concrete vraag hoe de samenwerking rond de Participatiewet in te richten. Er is voor gekozen om niet alleen een samenwerkingsverband op te richten voor deze taak, maar bredere mogelijkheden te creëren. Geconstateerd werd dat samenwerking in de regio alleen nog maar belangrijker zal worden. Het werd van belang geacht om niet voor al deze nieuwe samenwerkingsvormen telkens nieuwe constructen op te richten. Dit zou leiden tot te veel bestuurlijke drukte. Daarom is gekozen voor een modulaire regeling maar meerdere uitvoeringsmodules onder gehangen kunnen worden. Daarbij is afgesproken dat niet alle gemeenten aan iedere vorm van samenwerking hoeven deel te nemen.
Op 1 januari 2015 is de eerste module van de MGR van start gegaan: het Werkbedrijf. Op 1 januari 2016 is de tweede module gestart: ICT Rijk van Nijmegen.  

De MGR is daarmee een uitvoeringsorganisatie, maar heeft bij de oprichting ook de opdracht meegekregen om een platform te zijn voor regionale afstemming en overleg.

IRVN
De ICT-samenwerking is de basis en het vliegwiel voor verdere samenwerking in de regio Rijk van Nijmegen. Een samenwerking op de ‘harde’ ICT is de eerste focus, maar zeker niet het einddoel.
De huidige gemeentelijke netwerken worden uiteindelijk, middels glasvezelverbindingen, gekoppeld tot één netwerk dat centraal beheerd wordt. De huidige netwerken met al hun koppelingen en datacentra worden geleidelijk omgevormd tot dat ene netwerk met een centraal datacenter en met centrale koppelingen en generieke voorzieningen.
[bron Bedrijfsplan 2015, vastgesteld door alle 7 regio Colleges en Gemeenteraden]

De IRVN is najaar 2015 begonnen met de ICTdienst (infrastrucuur, mobiele telefonie en kantoorautomatisering) voor Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Mook & Middelaar en december 2016 is daar Wijchen aan toegevoegd.
Nijmegen heeft mei 2016 ook een deel van het functioneel beheer overgedragen (die delen sociaal en generiek domein applicaties technisch/functioneel ondersteunen).

De in 2015 vastgestelde globale Productie/dienstencatalogus op inputbasis is nog steeds de basis waarop activiteiten worden geleverd en taken uitgevoerd.
Er is evenmin een specifieke SLA gemaakt voor de specifieke taken die functioneel beheer uitvoert alleen voor Nijmegen en de gastheer-contracten, vanwege de benodigde organisatorische ontwikkeling van de nog jonge organisatie.